Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted

Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted. 2005.

Bosted

Behandlingssted

Helse Øst RHF

Helse Sør RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Private ideelle sykehus

Private kommer-
sielle sykehus

Utenfor bosted

I alt

Helseregion Øst

1 037 608

137 560

3 834

4 256

1 271

0

:

146 922

1 184 530

Helseregion Sør

15 978

630 892

4 591

1 286

549

0

0

22 404

653 296

Helseregion Vest

2 463

7 128

656 103

2 399

530

0

0

12 520

668 623

Helseregion Midt-Norge

3 371

3 009

2 933

528 873

686

0

3

10 002

538 875

Helseregion Nord

2 630

2 971

1 543

6 192

393 436

0

0

13 336

406 772

Ugyldig bosted/ utlendinger

2 154

1 388

1 218

1 074

548

0

0

6 382

6 382

Bosatt utenfor behandlingssted

26 596

152 056

14 119

15 207

3 584

0

4

211 566

 

I alt

1 064 204

782 948

670 222

544 080

397 020

0

4

 

3 458 478

: Antall < 3

 

Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted. 2006.

Bosted

Behandlingssted

Helse Øst RHF

Helse Sør RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Private ideelle sykehus

Private kommer-
sielle sykehus

Utenfor bosted

I alt

Helseregion Øst

1 066 632

139 759

3 904

4 508

1 151

0

0

149 322

1 215 954

Helseregion Sør

17 444

654 014

4 911

1 037

579

0

0

23 971

677 985

Helseregion Vest

2 621

7 129

676 752

2 541

585

0

0

12 876

689 628

Helseregion Midt-Norge

3 667

2 858

3 191

529 519

817

0

0

10 533

540 052

Helseregion Nord

2 516

3 118

1 980

5 620

407 388

0

0

13 234

420 622

Ugyldig bosted/ utlendinger

2 274

1 491

1 546

1 266

701

0

0

7 278

7 278

Bosatt utenfor behandlingssted

28 522

154 355

15 532

14 972

3 833

0

0

217 214

 

I alt

1 095 154

808 369

692 284

544 491

411 221

0

0

 

3 551 519

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |