Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted

Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted. 2005.

Bosted

Behandlingssted

Helse Øst RHF

Helse Sør RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Private ideelle sykehus

Private kommer-
sielle sykehus

Utenfor bosted

I alt

Helseregion Øst

245 689

28 695

1 025

1 208

441

4 144

13 194

48 707

294 396

Helseregion Sør

5 259

165 351

1 429

311

209

1 031

930

9 169

174 520

Helseregion Vest

1 105

4 416

161 915

589

176

957

172

7 415

169 330

Helseregion Midt-Norge

1 823

1 642

1 069

111 353

329

203

3 298

8 364

119 717

Helseregion Nord

1 157

1 918

757

1 745

86 765

361

342

6 280

93 045

Ugyldig bosted/ utlendinger

1 051

993

625

480

423

:

0

3 573

3 573

Bosatt utenfor behandlingssted

10 395

37 664

4 905

4 333

1 578

6 697

17 936

83 508

 

I alt

256 084

203 015

166 820

115 686

88 343

6 697

17 936

 

854 581

: Antall < 3

 

Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted. 2006.

Bosted

Behandlingssted

Helse Øst RHF

Helse Sør RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Private ideelle sykehus

Private kommer-
sielle sykehus

Utenfor bosted

Ialt

Helseregion Øst

260 871

29 170

1 040

1 203

458

3 883

10 186

45 940

306 811

Helseregion Sør

5 539

169 412

1 374

338

232

1 023

1 361

9 867

179 279

Helseregion Vest

1 132

4 221

164 923

690

227

848

1 096

8 214

173 137

Helseregion Midt-Norge

 

2 063

1 706

1 167

111 796

378

253

1 755

7 322

Helseregion Nord

1 142

1 915

805

1 528

87 963

389

214

5 993

93 956

Ugyldig bosted/ utlendinger

1 185

936

809

535

424

5

:

3 895

3 895

Bosatt utenfor behandlingssted

11 061

37 948

5 195

4 294

1 719

6 401

14 612

81 231

 

I alt

271 932

207 360

170 118

116 090

89 682

6 401

14 612

 

876 196

 : Antall < 3

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |