Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted innenfor og utenfor eget HF

Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted. 2005 og 2006.

Bosted

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Helseregion Øst

206 487

213 040

39 202

47 831

31 369

31 871

17 338

14 069

Helseregion Sør

131 075

134 787

34 276

34 625

7 208

7 483

1 961

2 384

Helseregion Vest

138 856

141 805

23 059

23 118

6 286

6 270

1 129

1 944

Helseregion Midt-Norge

99 559

100 390

11 794

11 406

4 863

5 314

3 501

2 008

Helseregion Nord

71 552

72 157

15 213

15 806

5 577

5 390

703

 603

Hele landet

647 529

662 179

123 544

132 786

55 303

56 328

24 632

21 008

 

Antall døgnopphold i prosent av antall døgnopphold i alt etter behandlingssted. Helseregioner. 2005 og 2006.

Bosted

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Helseregion Øst

70,1

69,4

13,3

15,6

10,7

10,4

5,9

4,6

Helseregion Sør

75,1

75,2

19,6

19,3

4,1

4,2

1,1

1,3

Helseregion Vest

82,0

81,9

13,6

13,4

3,7

3,6

0,7

1,1

Helseregion Midt-Norge

83,2

84,3

9,9

9,6

4,1

4,5

2,9

1,7

Helseregion Nord

76,9

76,8

16,4

16,8

6,0

5,7

0,8

0,6

Hele landet

75,8

75,6

14,5

15,2

6,5

6,4

2,9

2,4

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |