Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted

Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted. 2005.

Bosted

Behandlingssted

Helse Øst RHF

Helse Sør RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Private ideelle sykehus

Private kommer-
sielle sykehus

Utenfor bosted

I alt

Helseregion Øst

142 215

19 901

276

590

134

0

7 739

28 640

170 855

Helseregion Sør

1 734

115 343

689

113

50

0

4 992

7 578

122 921

Helseregion Vest

236

2 292

93 761

137

47

0

6 063

8 775

102 536

Helseregion Midt-Norge

440

856

429

59 605

99

0

5 007

6 831

66 436

Helseregion Nord

315

857

350

1 012

47 684

0

738

3 272

50 956

Ugyldig bosted/ utlendinger

108

193

66

49

19

0

0

435

435

Bosatt utenfor behandlingssted

2 833

24 099

1 810

1 901

349

0

24 539

55 531

 

I alt

145 048

139 442

95 571

61 506

48 033

0

24 539

 

514 139

 

Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted. 2006.

Bosted

Behandlingssted

Helse Øst RHF

Helse Sør RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Private ideelle sykehus

Private kommer-
sielle sykehus

Utenfor bosted

I alt

Helseregion Øst

153 209

21 985

304

600

166

0

5 884

28 939

182 148

Helseregion Sør

1 851

130 646

763

103

43

0

3 788

6 548

137 194

Helseregion Vest

293

2 394

96 428

171

82

0

3 306

6 246

102 674

Helseregion Midt-Norge

434

897

385

64 707

104

0

4 035

5 855

70 562

Helseregion Nord

361

1 128

345

731

52 208

0

899

3 464

55 672

Ugyldig bosted/ utlendinger

121

109

72

65

28

0

0

395

395

Bosatt utenfor behandlingssted

3 060

26 513

1 869

1 670

423

0

17 912

51 447

 

I alt

156 269

157 159

98 297

66 377

52 631

0

17 912

 

548 645

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |