Diagnoseakse 1, klinisk psykiatrisk syndrom, fordelt på kjønn. Pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge. 2006.

Den hyppigst forekommende diagnosen/tilstanden er hyperkinetiske forstyrrelser (26,8 prosent). Nevrotiske og belastningsrelaterte lidelser (13,8 prosent) er også hyppig forekommende diagnoser i tillegg til andre diagnosekategorier som F70-F79, F80-F89 og Z-diagnoser (26,8 prosent). Hyperkinetiske forstyrrelser er den vanligste diagnosen blant gutter (15,8 prosent) som mottok et tilbud i psykisk helsevern for barn og unge i 2006. En større andel jenter enn gutter hadde fått diagnosen ”nevrotiske og belastningsrelaterte lidelser” (19,4 prosent) og ”affektive lidelser” (12,8 prosent).

Diagnoseakse 1: Klinisk psykiatrisk syndrom

Totalt

Gutter

Jenter

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Organiske symptomatiske lidelser

34

0,1

19

0,1

15

0,1

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser v/psykoaktiva

89

0,3

43

0,2

46

0,3

Schizofreni og andre paranoide lidelser

183

0,6

94

0,5

89

0,7

Affektive lidelser

2 395

7,5

657

3,6

1 737

12,8

Nevrotiske og belastningsrelaterte lidelser

4 380

13,8

1 751

9,6

2 627

19,4

Atferdssyndromer i forbindelse med fysiske faktorer

663

2,1

69

0,4

594

4,4

Personlighets- og atferdsforstyrrelse

82

0,3

31

0,2

51

0,4

Hyperkinetisk forstyrrelse

8 506

26,8

6 368

35,0

2 138

15,8

Atferdsforstyrrelser

821

2,6

574

3,2

247

1,8

Blandede atferds- og følelsesmessige forstyrrelser

895

2,8

539

3,0

356

2,6

Følelsesmessige forstyrrelser oppstått i barndommen

1 455

4,6

691

3,8

763

5,6

Forstyrrelser i sosial fungering

763

2,4

371

2,0

392

2,9

Tics

516

1,6

431

2,4

85

0,6

Andre atferdsforstyrrelser og føl.m. forstyrrelser

831

2,6

533

2,9

298

2,2

Uspesifisert psykisk lidelse

64

0,2

26

0,1

38

0,3

Annet, F70-F79, F80-F89, Z-diagnoser

8 530

26,8

5 141

28,2

3 383

24,9

Ingen diagnose

1 569

4,9

866

4,8

703

5,2

Sum

31 776

100,0

18 204

100,0

13 562

100,0

Ukjent, ikke registrert diagnose

15 504

32,8

8503

31,8

6979

34,0

Totalt utvalg

47 280

100

 

 

 

 

 

Datakilde: NPR

Opplysninger om kjønn mangler for 32 personer i utvalget.

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |