Henvisningsgrunn for pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge. Prosentandel totalt og innen ulike aldersgrupper. 2006.

Flest pasienter ble henvist med bakgrunn i hyperaktivitet/konsentrasjonsvansker (23 prosent), atferdsvansker (20 prosent) og tristhet, depresjon og uro (17 prosent). Flest pasienter som ble henvist med bakgrunn i hyperaktivitet / konsentrasjonsvansker var i alderen mellom seks og 12 år (31 prosent). 17 prosent var henvist for tristhet/depresjon/sorg. Andelen var høyere blant pasienter over 18 år (28 prosent) og mellom 13 og 17 år (23 prosent) enn i de øvrige aldersgruppene.

 

Totalt

0 tom 5

6 tom 12

13 tom 17

18 år og eldre

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Autistiske trekk

1 089

2,6

158

6,4

582

3,4

311

1,6

38

1,2

Psykotiske trekk

460

1,1

3

0,1

89

0,5

294

1,5

74

2,3

Suicidalfare

1 494

3,5

0

0,0

126

0,7

1 097

5,6

271

8,5

Hemmet atferd

1 301

3,1

67

2,7

523

3,0

626

3,2

85

2,7

Angst/fobi

3 212

7,6

84

3,4

1 331

7,7

1 485

7,6

312

9,8

Tvangstrekk

893

2,1

23

0,9

370

2,1

437

2,2

63

2,0

Tristhet/depresjon/sorg

7 294

17,2

88

3,6

1 799

10,4

4 513

23,1

894

28,0

Skolefravær

847

2,0

2

0,1

130

0,8

639

3,3

76

2,4

Atferdsvansker

8 359

19,7

455

18,5

4 358

25,3

3 215

16,5

331

10,4

Hyperaktiv/
konsentrasjonsvansker

9 611

22,6

391

15,9

5 288

30,7

3 502

17,9

430

13,5

Rusmiddelbruk

141

0,3

0

0,0

2

0,0

89

0,5

50

1,6

Asosial/kriminalitet

87

0,2

0

0,0

21

0,1

53

0,3

13

0,4

Lærevansker

947

2,2

15

0,6

414

2,4

472

2,4

46

1,4

Språk/talevansker

402

0,9

103

4,2

225

1,3

66

0,3

8

0,3

Syn/hørselsproblem

35

0,1

6

0,2

8

0,0

18

0,1

3

0,1

Spiseproblem

1 135

2,7

78

3,2

134

0,8

748

3,8

175

5,5

Andre somatiske symptomer

1 123

2,6

183

7,4

462

2,7

421

2,2

57

1,8

Annet

3 828

9,0

725

29,4

1340

7,8

1 508

7,7

255

8,0

Ingen

178

0,4

83

3,4

40

0,2

48

0,2

7

0,2

Sum

42 436

100

2 464

100

17 242

100

19 542

100

3188

100

Ikke angitt

4 844

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antall pasienter

47 280

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datakilde: NPR

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |