Pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge etter henvisningsgrunn. Prosentvis fordeling for hvert kjønn.

Flest pasienter ble henvist med bakgrunn i hyperaktivitet/konsentrasjonsvansker (23 prosent), atferdsvansker (20 prosent) og tristhet, depresjon og uro (17 prosent). Henvisningsgrunnene er forskjellige for gutter og jenter. Tristhet/depresjon/sorg utgjør den vanligste henvisningsgrunnen blant jenter (25 prosent), mens hyperaktivitet/konsentrasjonsvansker er den vanligste henvisningsgrunnen blant gutter (29 prosent).

Henvisningsgrunner

Gutter

Jenter

Totalt

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Autistiske trekk

872

2,1

216

0,5

1 089

2,6

Psykotiske trekk

221

0,5

238

0,6

460

1,1

Suicidalfare

451

1,1

1 041

2,5

1 494

3,5

Hemmet adferd

666

1,6

635

1,5

1 301

3,1

Angst/fobi

1 472

3,5

1 740

4,1

3 212

7,6

Tvangstrekk

488

1,1

404

1,0

893

2,1

Tristhet, depresjon, sorg

2 825

6,7

4 464

10,5

7 294

17,2

Skolefravær

405

1,0

442

1,0

847

2,0

Atferdsvansker

6 108

14,4

2 247

5,3

8 359

19,7

Hyperaktiv/konsentrasjonsvansk

7 054

16,6

2 554

6,0

9 611

22,6

Rusmiddelbruk

59

0,1

82

0,2

141

0,3

Asosial/kriminalitet

73

0,2

13

0,0

87

0,2

Lærevansker

612

1,4

335

0,8

947

2,2

Språk/talevansker

288

0,7

114

0,3

402

0,9

Syn/hørselsproblem

23

0,1

12

0,0

35

0,1

Spiseproblem

191

0,5

944

2,2

1 135

2,7

Andre somatiske symptomer

517

1,2

606

1,4

1 123

2,6

Annet

1 767

4,2

2 058

4,8

3 828

9,0

Ingen

86

0,2

92

0,2

178

0,4

Sum

2 4178

57,0

1 8237

43,0

42 436

100,0

Ikke angitt

 

 

 

 

4 844

10,2

Totalt antall pasienter

 

 

 

 

47 280

100,0

 

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |