Henvisende instans for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge. Prosentandel totalt og innen ulike aldersgrupper. 2006.

Fastlegen/primærlegen står for den største andelen av henvisningene (60 prosent), både blant gutter (57 prosent) og blant jenter (65 prosent), og over ulike aldersgrupper. Deretter kommer henvisninger fra barnehage, skolesektor og PPT (17 prosent), sosialtjeneste og barnevern (11 prosent) og øvrig primærhelsetjeneste (7 prosent).

Henvisende instans

Totalt

0 tom 5 år

6 tom 12 år

3 tom 17 år

Over 18 år

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Pasienten selv

24

0,1

1

0,0

0,0

0,0

11

0,1

12

0,4

Fastlege/
primærlege

22 049

60,3

1 547

67,8

8 357

56,7

10 247

61,2

1 898

67,8

Øvrig primærhelse-tjeneste

2 790

7,6

144

6,3

909

6,2

1 458

8,7

279

10,0

Spesialist-helsetjenesten

171

0,5

7

0,3

72

0,5

73

0,4

19

0,7

Barnehage, skolesektor, PPT

6 225

17,0

225

9,9

3 384

23,0

2 392

14,3

224

8,0

Sosialtjeneste, barnevern

3 950

10,8

261

11,4

1 494

10,1

1 943

11,6

252

9,0

Politi/fengsel/
rettsvesen

13

0,0

0

0,0

3

0,0

7

0,0

3

0,1

Andre tjenester

1 298

3,6

96

4,2

507

3,4

585

3,5

110

3,9

Privatpraktiserede spesialister

25

0,1

0

0,0

7

0,0

15

0,1

3

0,1

Totalt

36 545

100,0

2 281

100,0

14 733

100,0

16 731

100,0

2 800

100,0

Manglende svar

10 735

22,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |