Bruk av tjenester i psykisk helsevern for barn og unge etter kjønn og alder. Antall og prosentandel av behandlede pasienter. 2006.

Flere gutter (56,5 prosent) enn jenter (43,5 prosent) mottok behandling i det psykiske helsevernet for barn og unge i 2006. Den største pasientgruppen var barn og unge i alderen 13 år til og med 17 år (46 prosent), mens 40 prosent var i alderen seks til 12 år. Seks prosent av pasientene var under seks år gamle.

Aldersgrupper

Gutter

Jenter

Totalt

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

0 til 5 år

1 730

6,5

1 089

5,3

2 827

6,0

6 til 12 år

13 020

48,8

5 877

28,6

18 908

40,0

13 til 17 år

10 515

39,4

11 301

55,0

21 827

46,2

18 år og eldre

1 442

5,4

2 274

11,1

3 718

7,9

Totalt

26 707

100

20 541

100

47 280

100

Datakilde: NPR

Opplysninger om kjønn mangler for 32 pasienter i 2006.

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |