Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner etter oppholdstype og innleggelsesmåte. Antall liggedager per 1000 innbyggere. 2005 og 2006.

Pasientenes bostedsregion

Antall liggedager per 1000 innbyggere og antall liggedager

Alle opphold

Elektive døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold

Ø-hjelp døgnopph med. DRG

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Helse Øst

991

997

277

272

570

574

430

433

 

1 656 154

1 687 505

462 439

460 288

952 277

970 830

719 147

733 386

Helse Sør

1 104

1 111

360

351

570

571

430

434

 

993 155

1 006 707

324 270

317 848

512 960

517 581

386 841

393 027

Helse Vest

1 029

1 014

306

292

578

580

421

421

 

984 812

981 210

292 506

282 411

553 053

561 201

402 624

407 769

Helse Midt-Norge

1 127

1 083

292

246

681

681

510

509

 

731 789

707 661

189 683

160 534

442 192

445 022

331 106

332 326

Helse Nord

1 137

1 138

312

306

684

681

505

495

 

526 384

526 218

144 284

141 553

316 623

314 843

233 574

228 869

Alle bostedsreg

1 054

1 049

305

291

598

600

447

448

 

4 892 294

4 909 301

1 413 182

1 362 634

2 777 105

2 809 477

2 073 292

2 095 377

Utlend/u. bosted

13 029

13 745

847

803

11 576

12 352

7 191

7 241

Totalt

4 905 323

4 923 046

1 414 029

1 363 437

2 788 681

2 821 829

2 080 483

2 102 618

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:  

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |