Somatikk - Bruk av tjenester

Bruk av tjenester somatikk er en gjennomgang av befolkningens bruk av sykehustjenester med utgangspunkt i ”sørge-for”-ansvaret. De regionale helseforetakene har ansvar for å tilby befolkningen innenfor sitt område nødvendige somatiske spesialisthelsetjenester. Her presenteres aktivitetstallene for befolkningen i de regionale helseforetakenes og helseforetakenes opptaksområder for 2005 og 2006.

Datagrunnlaget som benyttes er innrapporterte pasientdata til Norsk pasientregister (NPR) om innleggelser, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner ved somatiske (inkl. private) sykehus. I tillegg kommer aktiviteten fra private avtalespesialister som er inkludert i ISF-ordningen.

I fremstillingene er aktiviteten hos private avtalespesialister som ikke er inkludert i ISF-ordningen, og ved private opptreningsinstitusjoner ikke inkludert. Regionale variasjoner i bruk av polikliniske tjenester på sykehus kan blant annet forklares med bruk av private avtalespesialister.

Her presenteres omfanget av sykehustjenester som er generert av befolkningen innenfor helseforetakenes opptaksområder. I de tabellene der det er naturlig presenteres forbruksrater per 1 000 innbyggere sammen med antall opphold. Informasjonen er delt inn i følgende kategorier:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |