Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner etter innleggelsesmåte og type DRG. Opphold per 1000 innbyggere. 2005 og 2006.

Pasientenes bostedsregion

Elektive opphold

Ø-hjelpsopphold

Kirurgisk DRG

Medisinske DRG

Kirurgisk DRG

Medisinske DRG

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Helse Øst

66

63

91

104

17

17

90

91

 

110 843

107 215

152 531

175 267

27 932

28 423

151 224

154 268

Helse Sør

75

73

129

145

17

18

97

101

 

67 682

66 539

115 783

131 309

15 624

16 495

87 656

91 152

Helse Vest

71

66

87

90

17

17

95

97

 

68 163

64 309

83 222

87 412

16 203

16 420

90 888

93 954

Helse Midt-Norge

75

67

84

88

19

21

96

102

 

48 401

43 760

54 436

57 673

12 497

13 501

62 412

66 574

Helse Nord

70

69

104

116

21

21

103

105

 

32 414

31 684

48 326

53 683

9 701

9 938

47 651

48 526

Alle bostedsregioner

71

67

98

108

18

18

95

97

 

327 503

313 507

454 298

505 344

81 957

84 777

43 9831

454 474

Utlendinger/uten bosted

174

213

309

255

793

915

2644

2816

Totalt

327 677

313 720

454 607

505 599

82 750

85 692

442 475

457 290

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |