Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner etter innleggelsesmåte. Opphold per 1000 innbyggere. 2005 og 2006.

Pasientenes bostedsregion

Elektive opphold

Ø-hjelpsopphold

Døgn og dagopphold

Døgn og dagopphold

2005

2006

2005

2006

Helse Øst

158

167

110

111

 

264 438

283 329

183 740

187 387

Helse Sør

204

219

118

121

 

183 789

198 200

105 864

110 065

Helse Vest

159

157

117

119

 

151 676

151 972

111 672

115 239

Helse Midt-Norge

159

155

116

123

 

103 066

101 525

75 494

80 599

Helse Nord

175

185

130

132

 

80 948

85 512

59 951

60 852

Alle bostedsregioner

169

175

116

118

 

783 917

820 538

536 721

554 142

Utlendinger/uten bosted

484

468

3 460

3 765

Totalt

784 401

821 006

540 181

557 907

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |