Bruk av sykehus i bostedsregioner etter oppholdstype eksklusive dialyse (DRG317), kjemoterapi (DRG 410A-D) og rehabilitering (DRG 462A-C). Opphold per 1000 innbyggere. 2005 og 2006.

Pasientenes bostedsregion

Døgnopphold

Dagbehandling

Alle opphold

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Helse Øst

172

177

58

59

229

236

 

286 956

299 070

96 564

100 362

383 520

399 432

Helse Sør

187

191

55

59

242

250

 

168 159

172 952

49 846

53 626

218 005

226 578

Helse Vest

172

174

65

61

237

235

 

164 457

168 006

62 568

59 371

227 025

227 377

Helse Midt-Norge

181

179

54

55

235

235

 

117 350

117 091

35 286

36 156

152 636

153 247

Helse Nord

195

196

57

60

252

256

 

90 109

90 621

26 326

27 770

116 435

118 391

Alle bostedsregioner

178

181

58

59

237

240

 

827 031

847 740

270 590

277 285

1 097 621

1 125 025

Utlendinger/uten bosted

3 562

3 878

202

235

3 764

4 113

Totalt

830 593

851 618

270 792

277 520

1 101 385

1 129 138

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |