Bruk av sykehus i bostedsregioner etter oppholdstype. DRG-poeng per 1000 innbyggere og antall DRG-poeng1). 2005 og 2006.

Pasientenes
bostedsregion

DRG-poeng 2005 og 2006

Døgnopphold

Dagbehandling

Alle opphold

2005

2006

2006 med ISF-regler

2005

2006

2006 med ISF-regler

2005

2006

2006 med ISF-regler

Helse Øst

191

194

195

32

33

33

223

227

227

 

318 639

328 303

329 191

54 298

55 049

55 206

372 937

383 351

384 397

Helse Sør

216

224

223

39

40

40

255

264

263

 

194 349

202 547

202 082

35 286

36 349

36 376

229 635

238 896

238 458

Helse Vest

185

188

188

38

35

35

223

223

223

 

177 066

181 985

181 844

36 029

33 597

33 621

213 095

215 583

215 464

Helse MN

199

201

202

34

34

34

233

235

236

 

129 008

131 619

131 919

22 348

22 198

22 228

151 356

153 818

154 147

Helse Nord

209

215

215

34

34

34

243

249

249

 

96 928

99 440

99 299

15 561

15 759

15 772

112 489

115 199

115 071

Alle bostedsreg.

197

202

202

35

35

35

233

236

237

 

915 990

943 895

944 334

163 522

162 952

163 203

1 079 512

1 106 847

1 107 537

Utl./uten bost.

3 369

3 953

3 940

109

114

114

3 477

4 066

4 053

Totalt

919 358

947 848

948 274

163 631

163 065

163 316

1 082 989

1 110 913

1 111 591

 

1) Fra og med 2006 ble det I ISF-ordningen innført en rekke prisregler som påvirket antall DRG-poeng uten at det var en endring i aktiviteten. For å gjøre DRG-poengene i 2006 sammenlignbare 2005 og tidligere år, er noen av disse refusjonsreglene tilbakestilt. En detaljert oversikt over hva dette gjelder er gitt i vedlegg på SAMDATAs nettsider. Dette betyr at vi viser to alternativer for DRG-poeng 2006, DRG-poeng (som er sammenlignbare med tidligere DRG-poeng) og DRG-poeng med alle ISF-regler. Det er viktig å understreke at selv om DRG-poeng med alle prisregler benyttes vil det være avvik i forhold til antall DRG-poeng i ISF-ordningen da blant annet pasienter uten gyldig bosted i Norge ikke er inkludert i ISF-ordningen.
Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |