Bruk av sykehus i bostedsregioner etter oppholdstype. Opphold per 1000 innbyggere og antall opphold. 2005 og 2006.

Pasientenes bostedsregion

Døgnopphold

Dagbehandling

Alle opphold

Polikliniske konsultasjoner

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Helse Øst

176

181

102

108

278

289

709

719

 

294 396

306 811

170 855

182 148

465 251

488 959

1 184 530

1 215 954

Helse Sør

194

198

137

151

331

349

726

748

 

174 520

179 279

122 921

137 194

297 441

316 473

653 296

677 985

Helse Vest

177

179

107

106

284

285

699

713

 

169 330

173 137

102 536

102 674

271 866

275 811

668 623

689 628

Helse Midt-Norge

184

182

102

108

287

290

830

827

 

119 717

119 118

66 436

70 562

186 153

189 680

538 875

540 052

Helse Nord

201

203

110

120

311

324

879

910

 

93 045

93 956

50 956

55 672

144 001

149 628

406 772

420 622

Alle bosteds-regioner

183

186

111

117

294

303

744

757

 

851 008

872 301

513 704

548 250

1 364 712

1 420 551

3 452 096

3 544 241

Utlendinger/uten bosted

3 573

3 895

435

395

4 008

4 290

6 382

7 278

Totalt

854 581

876 196

514 139

548 645

1 368 720

1 424 841

3 458 478

3 551 519

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson: Linda Midttun

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no    |    Sidekart