Andel innbyggere 80 år og eldre og andel liggedager generert av innbyggere 80 år og eldre.

Pasientenes bostedsregion

Andel 80 år og eldre i befolkningen

Andel liggedager 80 år og eldre for døgnopphold

Relativt sykehusbruk blant 80 år og eldre

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Helse Øst

4,56

4,56

21,24

21,66

4,66

4,75

Helse Sør

4,92

4,92

20,79

20,74

4,23

4,21

Helse Vest

4,45

4,44

22,62

22,00

5,08

4,95

Helse Midt-Norge

4,95

4,96

23,62

24,54

4,77

4,95

Helse Nord

4,47

4,55

21,03

22,05

4,70

4,85

Totalt

4,65

4,66

21,77

22,01

4,68

4,72

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |