Andel innbyggere 80 år og eldre, andel liggedager generert av 80 år og eldre og relativt sykehusbruk av innbyggere 80 år og eldre HF-områdene. 2005-2006.

HF-område

Andel 80 år og eldre i befolkningen

 

Andel liggedager 80 år og eldre for døgnopphold

Relativt sykehusbruk
blant 80 år og eldre

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Østfold

4,80

4,87

20,86

20,51

4,34

4,21

Asker og Bærum

4,40

4,50

22,18

24,02

5,04

5,33

Hovedstadsområdet

4,03

3,97

21,97

22,56

5,44

5,68

Innlandet

5,59

5,67

19,77

19,82

3,54

3,50

Helse Øst

4,56

4,56

21,24

21,66

4,66

4,75

Ringerike

5,70

5,78

23,27

21,78

4,08

3,77

Buskerud

4,26

4,21

19,16

17,76

4,50

4,21

Blefjell

5,86

5,94

23,70

24,24

4,04

4,08

Vestfold

4,91

4,88

19,50

19,70

3,97

4,04

Telemark

5,24

5,26

24,95

26,11

4,77

4,96

Sørlandet

4,56

4,58

18,09

17,71

3,97

3,87

Helse Sør

4,92

4,92

20,79

20,74

4,23

4,21

Stavanger

3,67

3,67

21,40

19,97

5,83

5,45

Fonna

4,91

4,90

21,40

20,71

4,36

4,23

Haukeland

4,52

4,50

23,42

23,45

5,18

5,22

Førde

5,68

5,76

24,51

23,86

4,32

4,14

Helse Vest

4,45

4,44

22,62

22,00

5,08

4,95

Sunnmøre

5,19

5,23

22,98

25,20

4,43

4,82

Nordmøre

5,58

5,61

21,71

22,61

3,89

4,03

St. Olavs hospital

4,48

4,47

25,46

26,27

5,68

5,88

Nord-Trøndelag

5,19

5,21

21,80

21,86

4,20

4,20

Helse Midt-Norge

4,95

4,96

23,62

24,54

4,77

4,95

Helgeland

5,05

5,10

23,37

23,04

4,63

4,51

Nordland

4,54

4,68

22,09

24,02

4,86

5,14

Hålogaland

5,58

5,64

24,91

26,01

4,46

4,61

UNN HF

3,68

3,77

19,59

20,08

5,32

5,33

Finnmark HF

3,51

3,56

13,09

15,33

3,73

4,31

Helse Nord

4,47

4,55

21,03

22,05

4,70

4,85

Alle HF-områder

4,65

4,66

21,77

22,01

4,68

4,72

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |