Bruk av sykehustjenester i HF-områder etter innmåte. Antall opphold per 1000 innbyggere og antall opphold. 2005-2006

HF-område

Elektive opphold

Ø-hjelpsopphold

2005

2006

2005

2006

Østfold

149

158

119

124

 

38 811

41 430

30 838

32 510

Asker og Bærum

157

159

89

93

 

24 738

25 346

14 002

14 774

Hovedstadsområdet

154

169

105

103

 

132 109

147 011

90 056

90 069

Innlandet

172

174

122

125

 

68 780

69 542

48 844

50 034

Helse Øst

158

167

110

111

 

264 438

283 329

183 740

187 387

Ringerike

161

187

110

114

 

10 976

12 797

7 510

7 790

Buskerud

165

178

104

107

 

21 041

23 082

13 248

13 835

Blefjell

185

198

117

125

 

17 279

18 472

10 922

11 703

Vestfold

213

218

114

116

 

47 324

48 760

25 288

25 873

Telemark

314

320

119

127

 

38 306

39 116

14 567

15 508

Sørlandet

183

208

129

132

 

48 863

55 973

34 329

35 356

Helse Sør

204

219

118

121

 

183 789

198 200

105 864

110 065

Stavanger

152

152

106

109

 

45 771

46 692

31 967

33 440

Fonna

165

163

123

128

 

27 156

26 933

20 189

21 213

Haukeland

157

155

117

118

 

60 473

60 390

45 156

46 052

Førde

171

169

135

137

 

18 276

17 957

14 360

14 534

Helse Vest

159

157

117

119

 

151 676

151 972

111 672

115 239

Sunnmøre

176

170

118

123

 

22 615

21 955

15 175

15 891

Nordmøre

169

161

119

130

 

19 280

18 355

13 562

14 856

St. Olavs hospital

152

150

112

118

 

41 915

42 015

30 906

32 901

Nord-Trøndelag1)

150

148

122

130

 

19 677

19 463

16 094

17 189

Helse Midt-Norge1)

159

155

116

123

 

103 487

101 788

75 737

80 837

Helgeland1)

186

207

149

152

 

14 175

15 697

11 310

11 519

Nordland

167

178

129

128

 

16 384

17 427

12 594

12 589

Hålogaland

165

171

148

148

 

15 888

16 386

14 248

14 140

UNN

183

193

100

101

 

21 484

22 846

11 807

11 988

Finnmark

173

177

134

143

 

12 596

12 894

9 749

10 378

Helse Nord1)

175

185

130

132

 

80 527

85 250

59 708

60 614

Alle HF-områder

169

175

116

118

 

783 917

820 539

536 721

554 142

Utlendinger/uregistr

484

467

3 460

3 765

Samlet

784 401

821 006

540 181

557 907

 

1) Bindal kommune er flyttet fra Helgeland HF-område til Nord-Trøndelag HF-område. Dette betyr at det vil bli avvik mellom tall presentert i fjorårets SAMDATA-rapport og her. Det vil også bli avvik mellom samlet antall opphold i Helse Midt-Norge og Helse Nord summert over HF-områder og antallet opphold i bostedsregionene Helse Midt-Norge og Helse Nord.
Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |