Bruk av spesialisthelsetjenester i helseregionene 2006 etter pasientenes bostedsregion.

Forbruksindikatorer

Helse
Øst

Helse
Sør

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Regionene samlet

Aktivitet somatikk

 

 

 

 

 

 

Alle opph p 1000 innb

289

349

285

290

324

303

Døgnopphold p 1000 innb

181

198

179

182

203

186

Dagopphold p 1000 innb

108

151

106

108

120

117

Polikl.kons p 1000 innb

719

748

713

827

910

757

DRG-poeng alle opphold p 1000 innb

227

264

223

235

249

236

DRG-po p 1000 innb døgnopph

194

224

188

201

215

202

DRG-po p 1000 innb dagopph

33

40

35

34

34

35

Ligged p 1000 innb døgnopph

890

960

908

975

1 018

932

Aktivitet psykisk helsevern

 

 

 

 

 

 

Utskrivn per 10 000 innb 18 år og eldre PHV

125

136

132

134

152

133

Døgnopph per 10 000 innb 18 år og eldre PHV

138

145

145

144

164

144

Oppholdsdøgn p 10 000 innb 18 år og eldre

4 805

3 646

4 742

3 859

3 948

4351

Polikl. Kons per 10 000 innb 18 år og eldre PHV

2 579

3 052

2 147

2 725

2 502

2 596

Beh pasienter per 100 innb 0-17 år PHBU

4,3

4,7

3,5

3,9

6,0

4,3

Polikl tiltak p 10 000 innb 0-17 PHBU

6 419

6 065

4 755

4 637

7 689

5 857

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |