To main content

Kirsti Greiff

Research Manager

Kirsti Greiff

Research Manager

Kirsti Greiff
Phone: 479 03 891
Department: Seafood Technology
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1722745

The report provides a framework that categorises the different European Union (EU) policies, laws and governance actions identified as impacting upon food value chains in the defined areas of: fairer trading practices, food integrity (food safety and authenticity), and sustainability collaborations ...

Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1709461

This study is a part of iProcess project funded by the Research Council of Norway (NFR 255596). The aim of this study was to evaluate various data capture technologies for traceability of hides in a pilot setting. The RFID enabled hide tags provided best readability while there were challenges with ...

Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1678430

The effect of a reduced amount of emulsifying salt on the chemical and textural properties of processed cheese was studied. Reducing the amount of emulsifying disodium phosphate salt added resulted in a slight reduction in the pH, lightness and viscosity of the processed cheese. When replacing disod...

Authors Mozuraityte Revilija Berget Ingunn Mahdalova Martina Grønsberg Ane Øye Elling Ruud Greiff Kirsti
Year 2019
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1691511

Norsk matindustri representert i SaltNett, ønsker en tydeligere anbefaling av mulighetsrommet for bruk av kalium som salterstatter i mat, for ytterligere saltreduksjon i sine matvarer. SaltNett1 ber Helsedirektoratet om en oppdatert nytte- og risikovurdering ved bruk av kaliumklorid som salters...

Authors Greiff Kirsti Grini Ida Synnøve Bårvåg Hovland Ellen Margrethe Sødring Marianne Sundt Brunborg Linn Anne Bjelland Knutsen Gunn Harriet
Year 2017
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1591843

Salterstattere er et av flere virkemidler som er viktig ved reduksjon av salt i produkter av kjøtt og fisk. Kalium klorid (KCl) er et salt som ofte benyttes som delvis erstatning av NaCl ved saltreduksjon. I presentasjonen vises noen eksempler hvor KCl er blitt benyttet som salterstatter. En ko...

Authors Greiff Kirsti
Year 2017
Type Conference lecture and academic presentation