Driftskostnader DRG-virksomhet per liggedag, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2007 og prosentvis endring fra 2006 til 2007. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

 

Driftskostnader per liggedag

Driftskostnader per liggedag inkl. avskrivninger mv.

Nivå 2007

Prosent nom. endring
2006-07 1)

Prosent endring infl. just.
2006-07 2)

Relativt kost.-nivå 3)

 

Nivå 2007

Prosent nom. endring
2006-07 1)

Prosent endring infl. just.
2006-07 2)

Relativt kost.-nivå 3)

 

Helse Sør-Øst RHF

9 585

14,9

8,3

1,00

10 486

13,9

7,4

1,01

Helse Vest RHF

8 928

14,1

7,6

0,94

9 697

13,7

7,2

0,93

Helse Midt-Norge RHF

9 672

13,2

6,7

1,01

10 627

13,7

7,2

1,02

Helse Nord RHF

10 349

8,0

1,8

1,08

11 281

6,3

0,2

1,08

Totalt 4)

9 545

13,7

7,1

1,00

10 431

13,0

6,5

1,00

Datakilde: SINTEF Helse, Ssb og Npr
1) Nominell endring, dvs. ikke justert for prisstigning.
2) Tallene for 2006 er justert for prisstigning på 6,1 prosent basert på Ssb sin prisindeks for helsestell, sosial trygd og velferdstjenester i statsforvaltningen.
3) Kostnadsnivå for helseforetaket dividert på gjennomsnittlig kostnadsnivå (veid) for helseforetakene.
4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf - 2 Mb)

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |