Somatikk

Aktiviteten presenteres ved å vise utvikling i korrigerte opphold, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for DRG-aktiviteten. Gjennomsnittlig liggetid og andel av forskjellig type opphold presenteres for å gi et bilde av utviklingen i sektoren fra 2006 til 2007.

Informasjonen er delt inn i følgende kategorier:

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |