Andel opphold for pasienter 80 år og over og andel øyeblikkelig-hjelpopphold for pasienter 80 år og over for 2006 og 2007. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

 

Andel opphold for eldre 80 år og over 1)

Andel ø-hjelpsopphold for eldre2)

Nivå 2006

Nivå 2007

Nivå 2006

Nivå 2007

Helse Sør-Øst RHF

14,5

14,5

52,7

51,9

Helse Vest RHF

14,3

14,8

56,8

56,8

Helse Midt-Norge RHF

16,4

15,3

56,1

56,9

Helse Nord RHF

12,2

12,7

63,3

63,4

Totalt 3)

14,5

14,5

54,9

54,6

Datakilde: Npr
1) Andel opphold for pasienter 80 år og over av samlet antall opphold.
2) Andel øyeblikkelighjelp-opphold for pasienter 80 år og over av samlet antall opphold for pasienter 80 år og over.
3) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten”  (Pdf - 2 Mb)

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |