Andel kirurgiske opphold, andel dagkirurgiske opphold og andel opphold primær rehabilitering for 2006 og 2007. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

 

Andel kirurgiske opphold 1)

Andel dagkirurgiske opphold 2)

Andel opphold primær rehabilitering 3)

Nivå 2006

Nivå 2007

Nivå 2006

Nivå 2007

Nivå 2006

Nivå 2007

Helse Sør-Øst RHF

25,9

26,0

12,1

12,3

8,8

7,2

Helse Vest RHF

27,7

28,5

13,3

14,0

3,6

3,8

Helse Midt-Norge RHF

28,0

27,8

12,6

13,1

1,8

2,0

Helse Nord RHF

26,9

26,3

11,7

12,0

7,2

6,6

Totalt 4)

26,6

26,7

12,3

12,7

6,7

5,8

Datakilde: Npr
1) Andel kirurgiske opphold av samlet antall opphold.
2) Andel dagkirurgiske opphold av samlet antall opphold.
3) Andel opphold for primær rehabilitering av samlet antall opphold.
4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf - 2 Mb)

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |