Andel døgnopphold, andel elektive opphold og andel fødsler for 2006 og 2007. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

 

Andel døgnopphold 1)

Andel elektive opphold 2)

Andel fødsler )3

Nivå 2006

Nivå 2007

Nivå 2006

Nivå 2007

Nivå 2006

Nivå 2007

Helse Sør-Øst RHF

60,2

59,1

58,3

59,6

4,1

4,0

Helse Vest RHF

64,0

63,3

53,4

52,4

4,8

4,9

Helse Midt-Norge RHF

63,6

61,1

51,2

53,3

4,2

4,2

Helse Nord RHF

63,1

62,4

55,1

54,2

3,6

3,6

Totalt 4)

61,7

60,5

56,1

56,9

4,2

4,1

Datakilde: Npr
1) Andel døgnopphold av samlet antall opphold. Døgnopphold er definert etter oppholdstype, ikke liggetid.
2) Andel elektive opphold av samlet antall opphold.
3) Andel fødsler av samlet antall opphold.
4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf - 2 Mb)

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |