Private sykehus

Antall DRG-poeng og samlet antall opphold i 2007, og prosentvis endring fra 2006 til 2007. Private sykehus.

Sykehus

 

DRG-poeng

Samlet antall opphold

Nivå 2007

Prosent endring
2006-07

Nivå 2007

Prosent endring
2006-07

Feiringklinikken

10 024

2,3

5 627

6,5

Glittreklinikken

944

4,0

1 138

1,8

Aleris sykehuset, Oslo

3 566

-25,8

6 001

-35,2

Aleris sykehuset, Bergen

219

2 960,6

534

3 041,2

Aleris sykehuset, Trondheim

1 785

99,0

2 569

105,0

Drammen private sykehus

1 857

-6,1

2 516

-10,4

Ringvoll klinikken

1 330

28,2

1 221

22,7

Colosseum klinikken, Oslo

1 180

18,7

1 636

14,4

Colosseum klinikken, Stavanger

157

-80,9

397

-73,0

Klinikk Stokkan, Trondheim

1 419

-33,6

2 134

-24,4

Klinikk Stokkan Tromsø

351

-26,1

477

-24,5

Mjøs-kirurgene

836

68,6

1 155

114,3

Moxness klinikken

340

-44,3

480

-44,1

Bergen kirurgiske sykehus

2 458

26,0

3 318

46,3

Bergen Spine Center

505

74,2

235

56,7

Norsk idrettsmedisinsk institutt

363

-39,2

342

-53,2

Volvat Medisinske Senter

680

-33,8

587

-61,7

Rosenborg Sportsklinikk

126

-79,1

173

-75,6

Medi 3, Ålesund

973

602,2

1 447

787,7

ISF priv. avtale spes

1 248

-24,9

2 200

-31,9

Idrettsklinikken

0

-100,0

0

-100,0

Axess sykehus og spes.kl.

0

-100,0

0

-100,0

Priv. Haugesund

0

-100,0

0

-100,0

Totalt

30 360

-11,9

34 187

-18,9

Datakilde: Npr
1) Antall DRG-poeng er sum korrigert vekt (ISF-vekt) i pasientdata for hvert sykehus. I fjorårets rapport ble antall DRG-poeng gjort sammenlignbart med 2005 ved at tilleggsrefusjon tillagt DRG-poeng i 2006 ble tilbakestilt. I årets rapport brukes ISF-vektene uten korreksjoner. Det vil si at antall DRG-poeng for 2006 som benyttes som beregningsunderlag i tabellene ikke er identisk med tallene presentert i fjorårets rapport.
2) Samlet antall opphold er lik summen av antall døgnopphold og antall dagbehandlinger.
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pddf - 2 Mb)

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |