Driftskostnader DRG-virksomhet per liggedag, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2007 og prosentvis endring fra 2006 til 2007. Helseforetak.

Helseforetak

 

Driftskostnader per liggedag

Driftskostnader per liggedag inkl. avskrivninger mv.

Nivå 2007

Prosent nom. endr. 2006-07 1)

Prosent endring infl. just.
2006-07 2)

Relativt kost.-nivå 3)

 

Nivå 2007

Prosent nom. endr. 2006-07 1)

Prosent endr infl. just.
2006-07 2)

Relativt kost.-nivå 3)

 

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

9 139

12,4

6,0

0,96

9 961

11,7

5,2

0,95

Akershus universitetssykehus HF

8 486

13,9

7,4

0,89

9 268

13,6

7,1

0,89

Sykehuset Asker og Bærum HF

8 679

14,3

7,7

0,91

9 553

13,5

7,0

0,92

Aker universitetssykehus HF

9 656

12,1

5,7

1,01

10 331

10,9

4,5

0,99

Ullevål universitetssykehus HF

11 381

17,7

11,0

1,19

12 328

16,7

10,0

1,18

Sunnaas sykehus HF

7 544

15,3

8,7

0,79

8 525

13,1

6,6

0,82

Sykehuset Innlandet HF

8 922

13,7

7,2

0,93

9 780

13,6

7,1

0,94

Rikshospitalet HF

14 031

17,6

10,9

1,47

15 749

16,6

9,9

1,51

Sykehuset Buskerud HF

8 456

14,3

7,8

0,89

9 030

12,5

6,0

0,87

Ringerike sykehus HF

7 739

10,1

3,7

0,81

8 350

8,8

2,5

0,80

Blefjell sykehus HF

9 229

14,6

8,0

0,97

9 729

13,6

7,1

0,93

Sykehuset i Vestfold HF

8 635

16,6

9,9

0,90

9 707

17,3

10,5

0,93

Sykehuset Telemark HF

6 435

12,0

5,6

0,67

7 100

10,5

4,2

0,68

Sørlandet sykehus HF

9 350

17,5

10,7

0,98

10 137

15,0

8,4

0,97

Diakonhjemmets sykehus

8 762

9,7

3,4

0,92

9 319

8,9

2,6

0,89

Lovisenberg Diakonale Sykehus

8 343

10,2

3,8

0,87

8 936

8,7

2,4

0,86

Martina Hansens Hospital

10 102

13,5

7,0

1,06

10 485

13,4

6,9

1,01

Betanien hospital

4 893

-5,5

-10,9

0,51

5 137

-5,4

-10,8

0,49

Revmatismesykehuset

3 547

3,7

-2,3

0,37

3 748

3,4

-2,5

0,36

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Stavanger HF

8 318

14,6

8,0

0,87

8 954

14,0

7,4

0,86

Helse Fonna HF

8 371

14,4

7,8

0,88

8 994

12,9

6,4

0,86

Helse Bergen HF

9 629

13,6

7,1

1,01

10 497

13,1

6,6

1,01

Helse Førde HF

9 737

15,9

9,3

1,02

10 867

17,6

10,8

1,04

Haraldsplass Diakonale Sykehus

7 549

14,6

8,0

0,79

8 065

13,6

7,1

0,77

Haugesund san.for. revmatismesykehus

5 572

2,5

-3,4

0,58

5 770

3,1

-2,9

0,55

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

7 593

6,7

0,6

0,80

8 219

6,3

0,1

0,79

Helse Nordmøre og Romsdal HF

9 171

23,6

16,5

0,96

9 822

21,3

14,4

0,94

St. Olavs Hospital HF

10 819

13,4

6,9

1,13

12 102

15,4

8,8

1,16

Helse Nord Trøndelag HF

9 412

14,5

7,9

0,99

10 076

13,7

7,1

0,97

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

8 320

7,7

1,5

0,87

9 092

8,0

1,8

0,87

Nordlandssykehuset HF

9 118

6,7

0,6

0,96

10 156

9,0

2,8

0,97

Universitetssykeh. i Nord-Norge HF

11 485

7,8

1,6

1,20

12 339

3,9

-2,1

1,18

Helse Finnmark HF

11 326

13,7

7,2

1,19

12 493

11,0

4,6

1,20

Totalt 4)

9 545

13,7

7,1

1,00

10 431

13,0

6,5

1,00

Datakilde: SINTEF Helse, Ssb og Npr
1) Nominell endring, dvs. ikke justert for prisstigning.
2) Tallene for 2006 er justert for prisstigning på 6,1 prosent basert på Ssb sin prisindeks for helsestell, sosial trygd og velferdstjenester i statsforvaltningen.
3) Kostnadsnivå for helseforetaket dividert på gjennomsnittlig kostnadsnivå (veid) for helseforetakene.
4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf - 2 Mb.

 Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |