Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2007 og prosentvis endring fra 2006 til 2007. Helseforetak.

Helseforetak

 

Driftskostnader per DRG-poeng

Driftskostnader per DRG-poeng inkl. avskrivninger mv.

Nivå 2007

Prosent nom. endr. 2006-07 1)

Prosent endring infl. just.
2006-07 2)

Relativt kost.-nivå 3)

 

Nivå 2007

Prosent nom. endr. 2006-07 1)

Prosent endr. infl. just.
2006-07 2)

Relativt kost.-nivå 3)

 

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

39 174

6,2

0,1

1,02

42 697

5,5

-0,6

1,02

Akershus universitetssykehus HF

35 912

9,8

3,5

0,94

39 217

9,4

3,1

0,94

Sykehuset Asker og Bærum HF

35 584

15,1

8,5

0,93

39 166

14,3

7,8

0,94

Aker universitetssykehus HF

45 720

5,9

-0,1

1,20

48 916

4,8

-1,2

1,17

Ullevål universitetssykehus HF

40 304

8,3

2,1

1,05

43 657

7,4

1,2

1,04

Sunnaas sykehus HF

54 279

7,8

1,6

1,42

61 336

5,7

-0,4

1,47

Sykehuset Innlandet HF

35 098

6,0

-0,1

0,92

38 472

5,9

-0,2

0,92

Rikshospitalet HF

44 764

14,6

8,0

1,17

50 245

13,7

7,1

1,20

Sykehuset Buskerud HF

33 043

10,7

4,3

0,86

35 283

8,9

2,7

0,84

Ringerike sykehus HF

31 565

4,5

-1,5

0,83

34 057

3,3

-2,7

0,81

Blefjell sykehus HF

37 805

8,9

2,6

0,99

39 856

7,9

1,7

0,95

Sykehuset i Vestfold HF

32 482

7,2

1,0

0,85

36 515

7,9

1,7

0,87

Sykehuset Telemark HF

28 798

6,4

0,3

0,75

31 778

5,0

-1,1

0,76

Sørlandet sykehus HF

32 994

13,4

6,8

0,86

35 771

11,0

4,6

0,86

Diakonhjemmets sykehus

40 618

6,0

-0,1

1,06

43 198

5,2

-0,9

1,03

Lovisenberg Diakonale Sykehus

34 507

8,6

2,3

0,90

36 961

7,1

0,9

0,88

Martina Hansens Hospital

26 548

10,1

3,8

0,69

27 556

10,0

3,7

0,66

Betanien hospital

22 252

-8,2

-13,5

0,58

23 363

-8,2

-13,4

0,56

Revmatismesykehuset

26 877

4,8

-1,3

0,70

28 403

4,5

-1,5

0,68

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Stavanger HF

34 620

8,5

2,2

0,91

37 267

7,9

1,7

0,89

Helse Fonna HF

34 659

7,7

1,5

0,91

37 237

6,3

0,2

0,89

Helse Bergen HF

38 624

8,5

2,3

1,01

42 106

8,0

1,8

1,01

Helse Førde HF

43 599

14,6

8,0

1,14

48 660

16,2

9,5

1,16

Haraldsplass Diakonale Sykehus

37 080

13,6

7,1

0,97

39 615

12,6

6,1

0,95

Haugesund san.for. revmatismesykehus

33 892

7,1

0,9

0,89

35 093

7,7

1,5

0,84

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

34 079

0,6

-5,2

0,89

36 887

0,1

-5,6

0,88

Helse Nordmøre og Romsdal HF

37 605

17,6

10,8

0,98

40 275

15,4

8,8

0,96

St. Olavs Hospital HF

41 873

-1,0

-6,7

1,09

46 840

0,8

-5,0

1,12

Helse Nord Trøndelag HF

39 684

11,1

4,7

1,04

42 485

10,2

3,9

1,02

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

38 069

6,5

0,4

1,00

41 600

6,7

0,6

1,00

Nordlandssykehuset HF

40 753

5,4

-0,7

1,07

45 393

7,6

1,4

1,09

Universitetssykeh. i Nord-Norge HF

45 523

3,4

-2,6

1,19

48 910

-0,3

-6,1

1,17

Helse Finnmark HF

52 031

11,0

4,6

1,36

57 394

8,3

2,1

1,37

Totalt 4)

38 250

7,9

1,7

1,00

41 798

7,2

1,1

1,00

Datakilde: SINTEF Helse, Ssb og Npr
1) Nominell endring, dvs. ikke justert for prisstigning.
2) Tallene for 2006 er justert for prisstigning på 6,1 prosent basert på Ssb sin prisindeks for helsestell, sosial trygd og velferdstjenester i statsforvaltningen.
3) Kostnadsnivå for helseforetaket dividert på gjennomsnittlig kostnadsnivå (veid) for helseforetakene.
4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten" (Pdf - 2 Mb)


Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |