Andel kirurgiske opphold, andel dagkirurgiske opphold og andel opphold primær rehabilitering for 2006 og 2007. Helseforetak.

Helseforetak

 

Andel kirurgiske opphold 1)

Andel dagkirurgiske opphold 2)

Andel opphold primær rehabilitering 3)

Nivå 2006

Nivå 2007

Nivå 2006

Nivå 2007

Nivå 2006

Nivå 2007

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

24,8

24,9

13,0

13,6

2,3

1,6

Akershus universitetssykehus HF

20,8

20,6

10,0

9,5

3,1

3,0

Sykehuset Asker og Bærum HF

28,3

27,1

13,7

12,7

2,7

1,7

Aker universitetssykehus HF

20,8

21,5

5,7

6,3

8,0

9,6

Ullevål universitetssykehus HF

33,1

33,1

17,8

17,9

0,9

0,9

Sunnaas sykehus HF

0,0

0,0

0,0

0,0

99,7

99,4

Sykehuset Innlandet HF

27,5

28,7

14,1

15,2

3,3

3,2

Rikshospitalet HF

20,6

21,7

4,1

4,2

23,8

16,8

Sykehuset Buskerud HF

31,7

31,6

16,3

16,5

0,1

0,2

Ringerike sykehus HF

23,7

18,5

10,1

8,2

1,3

15,2

Blefjell sykehus HF

27,3

26,7

13,0

13,1

6,8

6,6

Sykehuset i Vestfold HF

27,3

26,2

13,7

13,6

6,7

7,5

Sykehuset Telemark HF

18,2

20,1

7,5

8,2

25,7

6,2

Sørlandet sykehus HF

24,3

23,5

11,8

11,2

12,7

14,9

Diakonhjemmets sykehus

32,4

31,9

10,8

10,6

1,3

1,6

Lovisenberg Diakonale Sykehus

27,6

28,3

14,4

15,6

6,6

4,2

Martina Hansens Hospital

63,1

64,2

35,1

36,3

3,0

5,0

Betanien hospital

54,9

55,3

45,0

47,1

8,4

7,4

Revmatismesykehuset

0,0

0,0

0,0

0,0

59,2

63,9

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

Helse Stavanger HF

29,7

31,8

15,8

18,5

5,7

4,7

Helse Fonna HF

26,7

26,8

15,0

15,5

2,4

2,9

Helse Bergen HF

26,1

26,9

10,7

10,4

2,2

3,2

Helse Førde HF

30,0

29,5

13,3

13,3

2,1

2,0

Haraldsplass Diakonale Sykehus

23,7

24,1

10,3

9,6

8,6

7,7

Haugesund san.for. revmatismesykehus

41,1

38,2

33,5

30,1

8,9

10,8

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

25,5

25,4

11,7

12,1

5,2

5,8

Helse Nordmøre og Romsdal HF

29,2

29,6

15,1

15,9

0,8

0,8

St. Olavs Hospital HF

28,8

28,7

11,9

12,8

1,1

1,2

Helse Nord Trøndelag HF

27,8

26,5

13,6

12,6

0,7

0,5

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

24,1

23,1

13,7

13,8

6,5

3,8

Nordlandssykehuset HF

27,6

26,1

13,3

12,4

3,8

3,3

Universitetssykeh. i Nord-Norge HF

28,3

27,8

10,3

11,1

10,7

10,6

Helse Finnmark HF

23,1

24,2

10,7

12,1

1,3

1,5

Totalt 4)

26,6

26,7

12,3

12,7

6,7

5,8

Datakilde: Npr
1) Andel kirurgiske opphold av samlet antall opphold.
2) Andel dagkirurgiske opphold av samlet antall opphold.
3) Andel opphold for primær rehabilitering av samlet antall opphold.
4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf - 2 Mb).

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |