Andel døgnopphold, andel elektive opphold og andel fødsler for 2006 og 2007. Helseforetak.

Helseforetak

 

Andel døgnopphold 1)

Andel elektive opphold 2)

Andel fødsler 3)

Nivå 2006

Nivå 2007

Nivå 2006

Nivå 2007

Nivå 2006

Nivå 2007

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

64,3

62,0

45,6

47,2

4,8

4,5

Akershus universitetssykehus HF

67,9

67,0

49,6

52,0

6,2

6,1

Sykehuset Asker og Bærum HF

70,5

70,1

41,4

41,4

10,3

9,6

Aker universitetssykehus HF

58,8

57,3

52,8

54,8

0,0

0,0

Ullevål universitetssykehus HF

54,7

53,3

60,6

65,3

6,8

6,5

Sunnaas sykehus HF

98,3

69,9

100,0

100,0

0,0

0,0

Sykehuset Innlandet HF

67,2

63,9

48,7

50,6

3,8

3,6

Rikshospitalet HF

49,8

52,6

88,2

87,4

2,1

2,2

Sykehuset Buskerud HF

66,6

64,5

54,5

57,2

4,5

4,2

Ringerike sykehus HF

75,7

61,5

43,9

54,4

5,4

3,9

Blefjell sykehus HF

71,0

72,4

48,9

46,6

3,2

3,1

Sykehuset i Vestfold HF

59,3

56,3

52,8

55,5

3,7

3,5

Sykehuset Telemark HF

51,9

57,9

63,8

59,4

3,3

3,5

Sørlandet sykehus HF

55,8

52,6

54,1

57,5

4,2

4,0

Diakonhjemmets sykehus

78,2

78,6

39,1

38,2

0,0

0,0

Lovisenberg Diakonale Sykehus

44,7

48,6

71,8

67,5

0,0

0,0

Martina Hansens Hospital

58,6

59,3

98,0

97,6

0,0

0,0

Betanien hospital

54,0

46,5

97,7

97,6

0,0

0,0

Revmatismesykehuset

76,9

78,4

99,9

99,2

0,0

0,0

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

Helse Stavanger HF

62,6

60,3

54,1

54,9

5,9

5,7

Helse Fonna HF

68,4

67,3

46,5

47,0

5,0

4,7

Helse Bergen HF

62,2

62,2

56,5

53,2

4,9

5,4

Helse Førde HF

70,4

69,5

49,4

49,8

3,8

3,9

Haraldsplass Diakonale Sykehus

62,2

63,2

45,2

44,7

0,0

0,0

Haugesund san.for. revmatismesykehus

57,2

64,9

98,9

99,3

0,0

0,0

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

60,9

60,4

54,0

54,9

4,1

4,4

Helse Nordmøre og Romsdal HF

64,3

61,1

49,5

51,1

3,4

3,4

St. Olavs Hospital HF

64,0

60,1

52,9

56,3

4,5

4,3

Helse Nord Trøndelag HF

65,4

64,5

44,9

44,8

4,3

4,2

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

59,2

59,7

49,4

45,8

3,5

3,4

Nordlandssykehuset HF

67,8

66,9

54,1

53,7

3,6

3,7

Universitetssykeh. i Nord-Norge HF

59,1

57,8

60,7

60,5

3,4

3,3

Helse Finnmark HF

73,4

74,0

41,5

39,5

5,1

4,8

Totalt 4)

61,7

60,5

56,1

56,9

4,2

4,1

Datakilde: Npr
1) Andel døgnopphold av samlet antall opphold. Døgnopphold er definert etter oppholdstype, ikke liggetid.
2) Andel elektive opphold av samlet antall opphold.
3) Andel fødsler av samlet antall opphold.
4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf - 2 Mb).

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |