Konsultasjoner og fagårsverk i poliklinikker for voksne. Helseforetak. 2007 og endring fra 2006

RHF/HF

Antall konsultasjoner 2007

Prosent endring 2006-2007

Antall fagårsverk 2007

Prosent endring 2006-2007

Konsultasjoner per fagårsverk 2007

Prosent endring 2006-2007

Sykehuset Østfold HF

29 374

11,0

102

7,2

289

3,5

Akershus univsykehus HF

58 055

-0,1

126

13,7

462

-12,2

Sh. Asker og Bærum HF

26 693

-5,1

75

4,2

357

-8,9

Aker univ.sykehus HF

45 380

10,6

114

0,6

400

9,9

Ullevål univ.sykehus HF

41 957

25,6

101

12,0

416

12,1

Sykehuset Buskerud HF

25 959

26,1

58

23,4

446

2,2

Ringerike sykehus HF

18 338

11,3

37

19,6

500

-7,0

Blefjell sykehus HF

18 971

-4,7

45

9,9

424

-13,3

Psykiatrien i Vestfold HF

62 898

22,7

140

8,3

450

13,3

Sykehuset Telemark HF

41 313

-9,4

85

10,8

484

-18,3

Sørlandet sykehus HF

54 161

8,7

119

21,4

457

-10,5

Dir. under Helse Sør-Øst

64 548

92,0

137

102,8

470

-5,4

Helse Sør-Øst RHF

487 647

14,9

1 137

17,2

429

-2,0

Helse Stavanger HF

65 526

23,5

163

34,9

402

-8,4

Helse Fonna HF

33 656

29,0

82

15,5

409

11,8

Helse Bergen HF

34 984

2,0

108

16,1

325

-12,1

Helse Førde HF

18 120

4,1

52

12,5

345

-7,5

Dir. under Helse Vest RHF

22 959

-4,9

68

16,3

339

-18,3

Helse Vest RHF

175 245

13,1

473

21,4

370

-6,9

Helse Sunnmøre HF

24 272

12,5

53

11,7

455

0,7

Helse Nordm. og Roms. HF

31 748

7,9

74

24,8

429

-13,5

St. Olavs Hospital HF

69 471

37,7

153

23,9

453

11,1

Helse Nord-Trøndelag HF

35 440

16,7

78

-2,1

454

19,3

Helse Midt-Norge RHF

160 931

22,1

359

15,5

448

5,7

Helgelandssykehuset HF

17 718

14,6

41

7,4

429

6,8

Nordlandssykehuset HF

23 530

21,6

109

27,7

216

-4,7

Univ.sh. i Nord-Norge HF

45 573

33,3

127

40,7

358

-5,3

Helse Finnmark HF

12 545

8,7

50

12,1

253

-3,1

Dir. under Helse Nord

506

-5,1

5

2,1

103

-7,0

Helse Nord RHF

99 872

23,2

332

26,1

301

-2,3

Totalt

923 695

16,6

2 301

19,0

401

-2,0

Datakilde: Npr og Ssb

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |