Konsultasjoner, pasienter og produktivitet i poliklinisk virksomhet for voksne. 2006 og 2007

 

2006

2007

Prosent endring

Poliklinisk virksomhet – nasjonale tall:

 

 

 

Alle registrerte konsultasjoner:

930 789

988 418

6,2

For institusjoner som inngår i beregning av produktivitet:

 

 

 

Antall konsultasjoner

792 339

923 695

16,6

Antall polikliniske fagårsverk

1 934

2 301

19,0

Konsultasjoner per fagårsverk

410

401

-2,0

Datakilde: Npr og Ssb

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |