Konsultasjoner og fagårsverk i poliklinikker for voksne. 2007 og prosent endring fra 2006

RHF

Konsultasjoner

Fagårsverk

Konsultasjoner per fagårsverk

2007

Prosent endring
2006-2007

2007

Prosent endring
2006-2007

2007

Prosent endring
2006-2007

Helse Sør-Øst RHF

487 647

14,9

1 137

17,2

429

-2,0

Helse Vest RHF

175 245

13,1

473

21,4

370

-6,9

Helse Midt-Norge RHF

160 931

22,1

359

15,5

448

5,7

Helse Nord RHF

99 872

23,2

332

26,1

301

-2,3

Totalt

92  695

16,6

2 301

19,0

401

-2,0

Datakilde: Npr og Ssb

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |