Oppholdsdøgn og utskrivninger ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Etter regionale helseforetak og institusjonstype. 2006 og 2007

RHF/institusjonstype

Oppholdsdøgn

Prosent endring
2006-2007

Utskrivninger

Prosent endring
2006-2007

2006

2007

2006

2007

Helse Sør-Øst RHF

Sykehus

555 709

514 237

-8,1

17 734

16 890

-5,0

Distriktspsykiatriske tilbud

300 322

283 964

-5,8

8 676

8 724

0,6

Sykehjem o.a.

44 503

46 886

5,1

92

108

14,8

Sum Helse Øst RHF

900 534

845 087

-6,6

26 502

25 722

-3,0

Helse Vest RHF

Sykehus

179 177

173 896

-3,0

4 979

5 110

2,6

Distriktspsykiatriske tilbud

158 230

154 393

-2,5

4 339

4 634

6,4

Sum Helse Vest RHF

337 407

328 289

-2,8

9 318

9 744

4,4

Helse Midt-Norge RHF

Sykehus

109 943

98 701

-11,4

4 280

4 114

-4,0

Distriktspsykiatriske tilbud

70 850

67 464

-5,0

2 146

2 416

11,2

Sykehjem o.a.

10 901

8 392

-29,9

226

155

-45,8

Sum Helse Midt-Norge RHF

191 694

174 557

-9,8

6 652

6 685

0,5

Helse Nord RHF

Sykehus

83 679

86 864

3,7

2 376

2 541

6,5

Distriktspsykiatriske tilbud

45 924

46 292

0,8

2 654

2 950

10,0

Sykehjem o.a.

 771

794

2,9

47

39

-20,5

Sum Helse Nord RHF

130 374

133 950

2,7

5 077

5 530

8,2

Sum psykisk helsevern for voksne

Sykehus

928 508

873 698

-6,3

29 369

28 655

-2,5

Distriktspsykiatriske tilbud

575 326

552 113

-4,2

17 815

18 724

4,9

Sykehjem o.a.

56 175

56 072

-0,2

 365

302

-20,9

Totalt

1 560 009

1 481 883

-5,3

47 549

47 681

0,3

Datakilde: Npr og Ssb

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

 

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |