Oppholdsdøgn og utskrivninger ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Etter helseforetak. 2006 og 2007

HF

Oppholdsdøgn

Prosent endring
2006-2007

Utskrivninger

Prosent endring
2006-2007

2006

2007

2006

2007

Sykehuset Østfold HF

88 486

74 940

-18,1

2 777

2 673

-3,9

Akershus universitetssykehus HF

70 050

70 255

0,3

1 760

1 996

11,8

Sykehuset Asker og Bærum HF

54 731

54 328

-0,7

929

939

1,1

Aker universitetssykehus HF

46 665

45 455

-2,7

1 428

1 369

-4,3

Ullevål universitetssykehus HF

113 549

114 677

1,0

2 021

1 948

-3,7

Sykehuset Innlandet HF

129 355

112 973

-14,5

3 861

3 163

-22,1

Sykehuset i Buskerud HF

45 699

41 673

-9,7

1 595

1 501

-6,3

Ringerike sykehus HF

8 628

7 443

-15,9

212

201

-5,5

Blefjell sykehus HF

12 692

12 462

-1,8

419

423

0,9

Psykiatrien i Vestfold HF

47 775

45 763

-4,4

1 737

1 877

7,5

Sykehuset i Telemark HF

52 203

42 483

-22,9

1 098

1 211

9,3

Sørlandet sykehus HF

73 809

71 501

-3,2

3 861

3 678

-5,0

Direkte under Helse Sør-Øst RHF

156 892

151 134

-3,8

4 804

4 743

-1,3

Helse Stavanger HF

81 745

85 813

4,7

2 302

2 649

13,1

Helse Fonna

55 585

53 809

-3,3

1 605

1 854

13,4

Helse Bergen HF

123 297

120 225

-2,6

2 918

3 029

3,7

Helse Førde HF

31 166

29 422

-5,9

 962

881

-9,2

Direkte under Helse Vest RHF

45 614

39 020

-16,9

1 531

1 331

-15,0

Helse Sunnmøre HF

29 602

28 571

-3,6

1 332

1 390

4,2

Helse Nordmøre og Romsdal HF

41 891

36 620

-14,4

1 412

1 320

-7,0

St. Olavs Hospital HF

87 328

79 258

-10,2

2 657

2 662

0,2

Helse Nord-Trøndelag HF

32 873

30 108

-9,2

1 251

1 313

4,7

Helgelandssykehuset HF

5 905

5 990

1,4

196

170

-15,3

Nordlandssykehuset HF

56 600

55 149

-2,6

1 580

1 677

5,8

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

53 704

53 336

-0,7

2 651

2 718

2,5

Helse Finnmark HF

13 394

13 787

2,9

 603

724

16,7

Direkte under Helse Nord RHF

771

5 688

86,4

 47

241

80,5

Totalt

1 560 009

1 481 883

-5,3

47 549

47 681

0,3

Datakilde: Npr og Ssb

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |