Kapasitetsutnytting ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Etter regionale helseforetak og institusjonstype. 2006 og 2007

RHF/institusjonstype

Personellfaktor

Behandlerfaktor

Utskrivninger per årsverk

Beleggsprosent

2007

Prosent endring
2006-2007

2007

Prosent endring
2006-2007

2007

Prosent endring
2006-2007

2006

2007

Helse Sør-Øst RHF

Sykehus

3,8

3,1

2,0

6,3

3,2

-0,1

91

88

Distriktspsykiatriske tilbud

2,8

16,9

1,4

12,3

4,1

-9,0

83

81

Sykehjem o.a.

1,6

-0,2

0,7

6,4

0,5

11,6

75

80

Sum Helse Øst RHF

3,3

6,4

1,8

7,6

3,3

-2,8

87

85

Helse Vest RHF

Sykehus

3,4

2,3

2,1

3,5

3,2

3,4

92

91

Distriktspsykiatriske tilbud

2,5

7,4

1,5

8,9

4,4

1,9

80

86

Sum Helse Vest RHF

3,0

4,4

1,8

5,7

3,7

2,9

86

89

Helse Midt-Norge RHF

Sykehus

4,2

7,3

2,4

4,4

3,7

-0,2

84

83

Distriktspsykiatriske tilbud

2,4

-2,6

1,5

-3,9

5,3

21,4

78

77

Sykehjem o.a.

1,8

0,0

1,2

45,7

3,8

-10,9

83

82

Sum Helse Midt-Norge RHF

3,4

4,0

2,0

2,8

4,1

6,1

82

81

Helse Nord RHF

Sykehus

3,5

5,8

2,1

-6,9

3,0

-2,6

93

89

Distriktspsykiatriske tilbud

4,1

7,2

2,3

-3,5

5,6

2,9

71

70

Sykehjem o.a.

10,4

8,9

4,3

-15,1

1,7

-26,0

53

54

Sum Helse Nord RHF

3,8

6,2

2,2

-5,8

4,0

-0,2

84

82

Sum psykisk helsevern for voksne

Sykehus

3,7

3,5

2,1

4,1

3,2

0,2

90

88

Distriktspsykiatriske tilbud

2,8

11,2

1,5

7,6

4,5

-1,5

80

81

Sykehjem o.a.

1,7

0,3

0,8

10,3

1,1

-17,4

76

80

Totalt

3,3

5,7

1,8

5,2

3,6

-0,2

86

85

Datakilde: Npr og Ssb

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |