Kapasitetsutnytting ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Etter helseforetak. 2006 og 2007

HF

Personellfaktor

Behandlerfaktor

Utskrivninger per årsverk

Beleggsprosent

2007

Prosent endring
2006-2007

2007

Prosent endring
2006-2007

2007

Prosent endring
2006-2007

2006

2007

Sykehuset Østfold HF

2,8

-1,6

1,6

18,2

4,6

15,5

88

91

Akershus univ.sykehus HF

2,8

-1,7

1,7

-12,6

3,7

15,0

95

90

Sykehuset Asker og Bærum HF

2,9

-2,5

1,4

-2,2

2,2

4,5

100

94

Aker univ.sykehus HF

4,8

9,2

2,5

10,1

2,3

-9,9

81

101

Ullevål univ.sykehus HF

4,2

-2,2

1,6

-2,7

1,5

-2,4

83

89

Sykehuset Innlandet HF 1)

 

 

 

 

 

 

95

84

Sykehuset Buskerud HF

4,0

7,4

2,5

17,7

3,3

-3,9

88

86

Ringerike sykehus HF

3,0

28,7

1,6

63,6

3,3

-14,6

66

64

Blefjell sykehus HF

3,7

7,0

1,8

12,2

3,4

-3,9

79

70

Psykiatrien i Vestfold HF

3,4

-0,5

1,9

-4,1

4,4

13,3

77

73

Sykehuset i Telemark HF

2,5

19,0

1,5

46,8

4,1

13,9

103

84

Sørlandet sykehus HF

3,4

11,2

1,9

5,6

5,5

-11,6

77

77

Direkte under Helse Sør-Øst RHF

2,7

14,0

1,5

12,2

3,8

-10,3

84

85

Direkte under staten

1,7

1,8

1,0

-1,4

8,7

-0,5

86

87

Helse Stavanger HF

3,0

11,0

2,0

11,4

3,8

-1,2

74

83

Helse Fonna

3,2

6,5

1,5

4,7

3,9

12,1

76

78

Helse Bergen HF

2,7

-2,3

1,8

1,4

3,4

9,0

102

103

Helse Førde HF

3,5

0,6

1,7

1,4

3,1

-3,6

87

81

Direkte under Helse Vest RHF

3,0

12,3

1,8

9,3

4,2

-9,5

88

87

Helse Sunnmøre HF

2,6

-2,5

1,7

-2,1

6,9

10,8

79

76

Helse Nordmøre og Romsdal HF

3,4

-8,4

1,6

-16,0

3,9

16,8

83

93

St. Olavs Hospital HF

3,4

5,2

2,1

8,0

3,6

4,9

89

85

Helse Nord-Trøndelag HF

4,0

24,7

2,4

15,3

4,0

-8,1

68

65

Helgelandssykehuset HF

3,3

8,7

2,1

7,2

3,2

-21,3

81

71

Nordlandsykehuset HF

3,0

0,8

1,7

-12,1

3,7

8,0

93

90

Univ.sykehuset i Nord-Norge HF

4,6

10,6

2,8

-5,9

4,0

-6,7

83

85

Helse Finnmark HF

3,6

7,6

2,1

23,6

5,3

8,4

62

64

Direkte under Helse Nord RHF

4,3

-54,5

2,3

-55,6

3,6

52,8

53

56

Datakilde: Npr og Ssb

1) Sykehus Innlandet HF har ikke rapportert årsverk for 2007.

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |