Rus - Personell og døgnplasser

Personellopplysninger hentes fra ulike registre i Ssb og er tilgjengelig først i juli 2008. Arbeidet med å sammenstille disse datagrunnlag pågår og presenteres i sektorrapporten SAMDATA Rusbehandling som publiseres høsten 2008.

Døgnplasser ved helseforetakene og døgnplasser ved private tiltak det er inngått avtale med RHF om, blir presentert i sektorrapporten SAMDATA Rusbehandling som publiseres høsten 2008.

Publisert 10. juli 2008

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |