Personell i somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern, herunder psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Helse Sør 2002-2006

 

2002

2003

2004

2005

2006

A: Personell somatisk spesialisthelsetjeneste

15 035

15 472

15 467

15 407

15 946

 - prosentvis endring fra året før

 

2,9

0,0

-0,4

3,5

B: Personell psykisk helsevern

2 979

3 106

3 216

3 152

3 263

- prosentvis endring fra året før

 

4,3

3,5

-2,0

3,5

- herav:

 

 

 

 

 

 Personell PHV

2 528

2 597

2 694

2 609

2 658

 - prosentvis endring fra året før

 

2,7

3,7

-3,2

1,9

 Personell PHBU

451

509

522

543

605

 - prosentvis endring fra året før

 

12,9

2,6

4,0

11,4

C: Sum personell A+B

18 014

18 578

18 683

18 559

19 209

- prosentvis endring fra året før

 

3,1

0,6

-0,7

3,5

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |