Kostnader og personell, 2002 - 2007

Her presenteres driftskostnader i spesialisthelsetjenesten totalt og fordelt etter tjenesteområde, nasjonalt og regionalt for perioden 2002 - 2007. Det presenteres også tall for personellinnsats i den somatiske sektoren og det psykiske helsvernet i samme periode.

Kostnader

 

Personell

 

 

 

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |