Personell i somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern, herunder psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Helse Øst 2002-2006

 

2002

2003

2004

2005

2006

A: Personell somatisk spesialisthelsetjeneste

19 586

19 257

19 500

19 923

20 178

 - prosentvis endring fra året før

 

-1,7

1,3

2,2

1,3

B: Personell psykisk helsevern

7 248

7 232

7 217

7 763

8 091

- prosentvis endring fra året før

 

-0,2

-0,2

7,6

4,2

- herav:

 

 

 

 

 

 Personell PHV

6 028

6 015

6 037

6 521

6 718

 - prosentvis endring fra året før

 

-0,2

0,4

8,0

3,0

 Personell PHBU

1 220

1 217

1 180

1 242

1 373

 - prosentvis endring fra året før

 

-0,2

-3,0

5,3

10,5

C: Sum personell A+B

26 834

26 489

26 717

27 686

28 269

- prosentvis endring fra året før

 

-1,3

0,9

3,6

2,1

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |