Personell i somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern, herunder psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Helse Nord 2002-2007

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

A: Personell somatisk spesialisthelsetjeneste

6 765

7 063

7 121

7 168

7 020

7 273

 - prosentvis endring fra året før

 

4,4

0,8

0,7

-2,1

3,6

B: Personell psykisk helsevern

1 866

1 861

1 940

2 035

2 094

2 315

- prosentvis endring fra året før

 

-0,3

4,2

4,9

2,9

10,5

- herav:

 

 

 

 

 

 

 Personell PHV

1 502

1 493

1 546

1 630

1 653

1 847

 - prosentvis endring fra året før

 

-0,6

3,5

5,4

1,4

11,7

 Personell PHBU

364

368

394

405

441

468

 - prosentvis endring fra året før

 

1,1

7,1

2,8

8,9

6,1

C: Sum personell A+B

8 631

8 924

9 061

9 203

9 114

9 588

- prosentvis endring fra året før

 

3,4

1,5

1,6

-1,0

5,2

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |