Personell i somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern, herunder psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Helse Midt-Norge 2002-2007

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

A: Personell somatisk spesialisthelsetjeneste

8 628

8 916

9 174

9 140

9 197

8 984

 - prosentvis endring fra året før

 

3,3

2,9

-0,4

0,6

-2,3

B: Personell psykisk helsevern

2 216

2 317

2 379

2 500

2 534

2 495

- prosentvis endring fra året før

 

4,6

2,7

5,1

1,4

-1,5

- herav:

 

 

 

 

 

 

 Personell PHV

1 877

1 970

2 011

2 090

2 087

2 038

 - prosentvis endring fra året før

 

5,0

2,1

3,9

-0,1

-2,3

 Personell PHBU

339

347

368

410

447

457

 - prosentvis endring fra året før

 

2,4

6,1

11,4

9,0

2,2

C: Sum personell A+B

10 844

11 233

11 553

11 640

11 731

11 479

- prosentvis endring fra året før

 

3,6

2,8

0,8

0,8

-2,1

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |