Personell i somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern, herunder psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Helse Vest 2002-2007

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

A: Personell somatisk spesialisthelsetjeneste

11 521

12 244

12 143

12 331

12 668

12 659

 - prosentvis endring fra året før

 

6,3

-0,8

1,5

2,7

-0,1

B: Personell psykisk helsevern

3 460

3 604

3 696

3 719

3 872

3 965

- prosentvis endring fra året før

 

4,2

2,6

0,6

4,1

2,4

- herav:

 

 

 

 

 

 

 Personell PHV

2 950

3 063

3 127

3 116

3 232

3 302

 - prosentvis endring fra året før

 

3,8

2,1

-0,4

3,7

2,2

 Personell PHBU

510

541

569

603

640

663

 - prosentvis endring fra året før

 

6,1

5,2

6,0

6,1

3,6

C: Sum personell A+B

14 981

15 848

15 839

16 050

16 540

16 624

- prosentvis endring fra året før

 

5,8

-0,1

1,3

3,1

0,5

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |