Personell i somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern, herunder psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Helse Sør-Øst 2002-2007.

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

A: Personell somatisk spesialisthelsetjeneste

34 621

34 729

34 967

35 330

36 124

36 308

 - prosentvis endring fra året før

 

0,3

0,7

1,0

2,2

0,5

B: Personell psykisk helsevern

10 227

10 338

10 433

10 915

11 354

11 612

- prosentvis endring fra året før

 

1,1

0,9

4,6

4,0

2,3

  Uten Modum Bad1

10 227

10 338

10 433

10 915

11 354

11 423

- prosentvis endring fra året før

 

1,1

0,9

4,6

4,0

0,6

- herav:

 

 

 

 

 

 

 Personell PHV

8 556

8 612

8 731

9 130

9 376

9 518

 - prosentvis endring fra året før

 

0,7

1,4

4,6

2,7

1,5

  Uten Modum Bad1

8 556

8 612

8 731

9 130

9 376

9 328

- prosentvis endring fra året før

 

0,7

1,4

4,6

2,7

-0,5

 Personell PHBU

1 671

1 726

1 702

1 785

1 978

2 095

 - prosentvis endring fra året før

 

3,3

-1,4

4,9

10,8

5,9

C: Sum personell A+B

44 848

45 067

45 400

46 245

47 478

47 731

- prosentvis endring fra året før

 

0,5

0,7

1,9

2,7

0,5

  Uten Modum Bad 1)

44 848

45 067

45 400

46 245

47 478

47 731

- prosentvis endring fra året før

 

0,5

0,7

1,9

2,7

0,5

 
1) Helse Sør-Øst overtok fra 01.01.2007 ansvaret som avtalepart for Modum Bad. Dette overvurderer personellveksten i Helse Sør-Øst som uttrykk for tilbudsøkning. I analyser av utvikling i personell fra 2006 til 2007 holdes derfor Modum Bad utenfor i tallene for Helse Sør-Øst.

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |