Personell i somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern, herunder psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Nasjonalt nivå 2002-2007.

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

A: Personell somatisk spesialisthelsetjeneste

62 125

64 140

64 208

64 829

65 774

65 981

 - prosentvis endring fra året før

 

3,2

0,1

1,0

1,5

0,3

B: Personell psykisk helsevern

17 895

18 417

18 618

19 351

20 040

20 387

- prosentvis endring fra året før

 

2,9

1,1

3,9

3,6

1,7

- herav:

 

 

 

 

 

 

 Personell PHV

15 013

15 435

15 585

16 148

16 533

16 705

 - prosentvis endring fra året før

 

2,8

1,0

3,6

2,4

1,0

 Personell PHBU

2 882

2 982

3 033

3 203

3 507

3 682

 - prosentvis endring fra året før

 

3,5

1,7

5,6

9,5

5,0

C: Sum personell A+B

80 020

82 557

82 826

84 180

85 814

86 368

- prosentvis endring fra året før

 

3,2

0,3

1,6

1,9

0,6

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |