Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder. Helse Sør, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2002-2006. Millioner kr. Løpende priser

Sektorkostnader i millioner kroner

2002

2003

2004

2005

2006

A: Kostnader somatisk spesialisthelsetjeneste

8 954

10 046

10 624

10 917

11 729

 - prosentvis endring fra året før

 

12,2

5,8

2,8

7,4

  a: Nye oppgaver somatikk

 

70

169

243

535

  Kostnader somatikk, ekskl. nye oppgaver

8 954

9 976

10 455

10 674

11 193

 - prosentvis endring fra året før

 

11,4

4,8

2,1

4,9

B: Kostnader PHV

1 519

1 604

1 639

1 666

1 754

 - prosentvis endring fra året før

 

5,6

2,2

1,6

5,3

  b: Nye oppgaver PHV

 

0

0

0

0

  Kostnader PHV, ekskl. nye oppgaver

1 519

1 604

1 639

1 666

1 754

 - prosentvis endring fra året før

 

5,6

2,2

1,6

5,3

C: Kostnader PHBU

257

287

316

348

396

 - prosentvis endring fra året før

 

11,5

10,2

10,2

13,8

  c: Nye oppgaver PHB

 

0

0

0

0

  Kostnader PHBU, ekskl. nye oppgaver

257

287

316

348

396

 - prosentvis endring fra året før

 

11,5

10,2

10,2

13,8

D: Kostnader rusbehandling

 

 

368

364

433

 - prosentvis endring fra året før

 

 

 

-1,1

18,9

E: Kostnader ambulanse

290

326

362

351

448

 - prosentvis endring fra året før

 

12,6

11,0

-3,2

27,8

F: Kostnader syketransport

 

 

116

164

264

 - prosentvis endring fra året før 1)

 

 

 

41,6

61,3

G: Kostnader annet 2)

297

219

307

290

269

 - prosentvis endring fra året før

 

-26,1

40,0

-5,6

-7,3

H: Sum kostnader spesialisthelsetjenesten 3)

11 317

12 482

13 732

14 100

15 293

- prosentvis endring fra året før

 

10,3

10,0

2,7

8,5

I: Nye oppgaver og finansieringsansvar 3) 4)

 

70

169

243

535

- prosentvis endring fra året før

 

 

142,2

43,7

120,1

J: Sum kostnader, ekskl. nye oppgaver

11 317

12 412

13 563

13 856

14 757

 - prosentvis endring fra året før

 

9,7

9,3

2,2

6,5

K: Sum kostnader ekskl. nye oppgaver, rusbehandling og syketransport

11 317

12 412

13 079

13 328

14 060

 - prosentvis endring fra året før

 

9,7

5,4

1,9

5,5


1) Den sterke veksten her skyldes en gradvis økende finansieringsandel for de regionale helseforetakene.
2) Gjelder personalpolitiske tiltak og felles prosjekter og administrasjon i RHF.
3) H=A+B+C+D+E+F+G, I=a+b+c, J=H-I, K=J-D-F.
4) Nye oppgaver og finansieringsansvar, jf. kapittel 2.3  i SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007, utenom rusbehandling og pasienttransport.

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

Jorid Kalseth

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |