Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder. Helse Øst, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2002-2006. Millioner kr. Løpende priser

Sektorkostnader i millioner kroner

2002

2003

2004

2005

2006

A: Kostnader somatisk spesialisthelsetjeneste

13 279

14 601

15 101

16 283

17 720

 - prosentvis endring fra året før

 

10,0

3,4

7,8

8,8

  a: Nye oppgaver somatikk

 

164

250

375

1 035

  Kostnader somatikk, ekskl. nye oppgaver

13 279

14 437

14 851

15 908

16 685

 - prosentvis endring fra året før

 

8,7

2,9

7,1

4,9

B: Kostnader PHV

3 364

3 508

3 711

4 150

4 342

 - prosentvis endring fra året før

 

4,3

5,8

11,8

4,6

  b: Nye oppgaver PHV

 

0

0

0

0

  Kostnader PHV, ekskl. nye oppgaver

3 364

3 508

3 711

4 150

4 342

 - prosentvis endring fra året før

 

4,3

5,8

11,8

4,6

C: Kostnader PHBU

592

662

694

752

835

 - prosentvis endring fra året før

 

11,9

4,8

8,3

11,1

  c: Nye oppgaver PHB

 

0

0

0

0

  Kostnader PHBU, ekskl. nye oppgaver

592

662

694

752

835

 - prosentvis endring fra året før

 

11,9

4,8

8,3

11,1

D: Kostnader rusbehandling

 

 

786

863

909

 - prosentvis endring fra året før

 

 

 

9,8

5,4

E: Kostnader ambulanse

374

504

545

589

639

 - prosentvis endring fra året før

 

34,6

8,2

8,1

8,5

F: Kostnader syketransport

 

 

183

288

432

 - prosentvis endring fra året før 1)

 

 

 

57,0

50,2

G: Kostnader annet 2)

267

268

288

312

327

 - prosentvis endring fra året før

 

0,4

7,4

8,4

4,7

H: Sum kostnader spesialisthelsetjenesten 3)

17 876

19 543

21 308

23 237

25 205

- prosentvis endring fra året før

 

9,3

9,0

9,1

8,5

I: Nye oppgaver og finansieringsansvar 3) 4)

 

164

250

375

1 035

- prosentvis endring fra året før

 

 

52,2

50,0

176,0

J: Sum kostnader, ekskl. nye oppgaver

17 876

19 379

21 058

22 862

24 170

 - prosentvis endring fra året før

 

8,4

8,7

8,6

5,7

K: Sum kostnader ekskl. nye oppgaver, rusbehandling og syketransport

17 876

19 379

20 089

21 711

22 828

 - prosentvis endring fra året før

 

8,4

3,7

8,1

5,1


1) Den sterke veksten her skyldes en gradvis økende finansieringsandel for de regionale helseforetakene.
2) Gjelder personalpolitiske tiltak og felles prosjekter og administrasjon i RHF.
3) H=A+B+C+D+E+F+G, I=a+b+c, J=H-I, K=J-D-F.
4) Nye oppgaver og finansieringsansvar, jf. kapittel 2.3  i SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007, utenom rusbehandling og pasienttransport.

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |