Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder. Helse Nord, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2002-2007. Millioner kr. Løpende priser

Sektorkostnader i millioner kroner

2002

2003

2004

2005

2006

2007

A: Kostnader somatisk spesialisthelsetjeneste

4 622

5 141

5 628

5 787

6 393

6 597

 - prosentvis endring fra året før

 

11,2

9,5

2,8

10,5

3,2

  a: Nye oppgaver somatikk

 

46

70

76

267

283

  Kostnader somatikk, ekskl. nye oppgaver

4 622

5 095

5 558

5 711

6 126

6 314

 - prosentvis endring fra året før

 

10,2

9,1

2,7

7,3

3,1

B: Kostnader PHV

847

991

1 007

1 093

1 181

1 292

 - prosentvis endring fra året før

 

17,0

1,6

8,6

8,0

9,4

  b: Nye oppgaver PHV

 

0

0

0

0

0

  Kostnader PHV, ekskl. nye oppgaver

847

991

1 007

1 093

1 181

1 292

 - prosentvis endring fra året før

 

17,0

1,6

8,6

8,0

9,4

C: Kostnader PHBU

171

197

234

260

278

327

 - prosentvis endring fra året før

 

 

 

 

 

 

  c: Nye oppgaver PHB

 

0

0

0

0

0

  Kostnader PHBU, ekskl. nye oppgaver

171

197

234

260

278

327

 - prosentvis endring fra året før

 

15,3

18,6

10,8

7,2

17,4

D: Kostnader rusbehandling

 

 

160

166

192

221

 - prosentvis endring fra året før

 

 

 

3,7

15,1

15,2

E: Kostnader ambulanse

450

478

574

606

670

790

 - prosentvis endring fra året før

 

6,3

19,9

5,7

10,5

17,9

F: Kostnader syketransport

 

 

312

446

604

579

 - prosentvis endring fra året før 1)

 

 

 

42,9

35,3

-4,1

G: Kostnader annet 2)

202

175

184

199

223

188

 - prosentvis endring fra året før

 

-13,6

5,4

8,2

12,3

-15,9

H: Sum kostnader spesialisthelsetjenesten 3)

6 293

6 983

8 099

8 558

9 542

9 993

- prosentvis endring fra året før

 

11,0

16,0

5,7

11,5

4,7

I: Nye oppgaver og finansieringsansvar 3) 4)

 

46

70

76

267

283

- prosentvis endring fra året før

 

 

53,2

8,6

251,5

5,9

J: Sum kostnader, ekskl. nye oppgaver

6 293

6 937

8 029

8 482

9 275

9 710

 - prosentvis endring fra året før

 

10,2

15,7

5,6

9,3

4,7

K: Sum kostnader ekskl. nye oppgaver, rusbehandling og syketransport

6 293

6 937

7 557

7 869

8 480

8 911

 - prosentvis endring fra året før

 

10,2

8,9

4,1

7,8

5,1


1) Den sterke veksten her skyldes en gradvis økende finansieringsandel for de regionale helseforetakene.
2) Gjelder personalpolitiske tiltak og felles prosjekter og administrasjon i RHF.
3) H=A+B+C+D+E+F+G, I=a+b+c, J=H-I, K=J-D-F.
4) Nye oppgaver og finansieringsansvar, jf. kapittel 2.3  i SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007, utenom rusbehandling og pasienttransport.

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |